Yleiset ohjelmapalveluiden toimitus- ja peruutusehdot

OHJELMAPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUS- JA PERUUTUSEHDOT:

Jos tarjouksen ja näiden yleisten peruutus- ja maksuehtojen välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan tapahtumakohtaisen tarjouksen ehtoja.

Peruutusehdot

Ehdot astuvat voimaan tarjouksen hyväksymisestä kirjallisesti tai suullisesti. Peruutusehtojen maksuperusteena pidetään tarjouksen loppusummaa tai tarjouksessa mainittua henkilömäärää jos tarjouksen hinta on henkilömäärään sidottu. Peruutusmaksuun sisällytetään loppusumman lisäksi myös mahdolliset lisäpalvelut, jotka perushinnan päälle on vahvistettu.

Veloitukseton peruutus viimeistään 30 vrk ennen tapahtumapäivää.
Peruutusmaksu on 50 % kokonaishinnasta, jos peruutus tapahtuu alle 30 vrk tapahtumapäivästä.
Peruutusmaksu on 80 % kokonaishinnasta, jos peruutus tapahtuu alle 15 vrk tapahtumapäivästä.
Peruutusmaksu on 100 % kokonaishinnasta, jos peruutus tapahtuu alle 7 vrk tapahtumapäivästä.

Huom! Covid-19 pandemiaan liittyen,
mikäli viranomaisten asettamat rajoitukset estävät oheisohjelman toteuttamisen, asiakas voi perua tai siirtää varauksen lyhyelläkin varoitusajalla veloituksetta, viimeistään kuitenkin 14 vrk ennen tilaisuutta. Tätä myöhemmin perutuissa, peruuttamatta jätetyissä sekä muissa tilanteissa ovat yleiset peruutusehdot voimassa.

Maksuehdot

Laskutus tapahtuu tapahtumapäivän jälkeen 14 pv:n maksuajalla tai sopimuksen mukaan.
Huomautukset on tehtävä 7 pv:n kuluessa ohjelmapäivästä.
Jos tarjouksen hinta on sidottu henkilömäärään, pidetään laskutusperusteena vähintään 7 pv ennen tapahtumaa vahvistettua osallistujamäärää.

Muuta huomioitavaa

Sääolot eivät ole ulko-ohjelman peruutusperuste muuten, kuin järjestäjän toimesta. Jos luonnonolot tekevät sovitun ohjelman järjestämisen mahdottomaksi tai vaaralliseksi, on järjestäjällä oikeus peruuttaa ohjelma. Tällöin peruutusmaksu on 0 eur. Varaohjelmista neuvotellaan erikseen ja niiden laskutuksessa sovelletaan erillisiä, tapauskohtaisia ehtoja.

Alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alaisena osallistuminen ulko-ohjelmiin on turvallisuussyistä kielletty. Järjestäjällä on oikeus korvauksetta evätä asiakkaan osallistuminen erilliseen aktiviteettiin tai ohjelmakokonaisuuteen, jos osallistuja on päihtynyt.

Osallistujilla toivomme olevan voimassa olevan tapaturmavakuutuksen joko työnantajan puolesta tai henkilökohtaisesti, riippuen tapahtuman luonteesta. Vakuutusyhtiöiden luokittelemiin riskilajeihin neuvottelemme tarvittaessa erilliset, tapahtuma- / lajikohtaiset vakuutukset. Turvalliseen toimintaan ohjaajamme antavat laji- / aktiviteettikohtaiset ohjeistukset, joiden kuulemisesta ja ymmärtämisestä toivomme myös asiakkaan itsensä huolehtivan. Saadun ohjeistuksen noudattaminen on osallistujan vastuulla.

Aulako Outdoorsilla ja Fenix Ohjelmapalvelut Oy:llä (Y 2093370-5) on lainmukainen toiminnanvastuuvakuutus.
Jokaiseen tapahtumaan tehdään turvallisuusasiakirja, joka pyydettäessä toimitetaan myös asiakkaalle.

Toivomme tilaajan / yhteyshenkilön välittävän riittävästi infoa osallistujille säänmukaisesta pukeutumisesta sekä yleisestä varautumisesta varattuun oheisohjelmaan. Näin varmistamme onnistuneen tilaisuuden kaikille.