Yleiset liikuntavälineiden vuokrausehdot

Aulanko Outdoors noudattaa luontoliikuntavälineiden sekä varusteiden vuokraamisessa seuraavia yleisiä vuokrausehtoja.
Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas varaa välineet.

Välineiden varaus ja maksaminen

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varausehtoihin. Varausehdot toimitetaan asiakkaalle lisäksi vuokraustilanteen yhteydessä täytettävällä vuokrauslomakkeella.
 • Varaus on sitova, oli se tehty suullisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai muilla keinoin.
 • Vuokrauksen kokonaisarvon ollessa 100 eur tai enemmän, veloitetaan varauksen summa etukäteen kokonaisuudessaan, ellei toisin sovita.
 • Etukäteen veloitetun varauksen suoritus tulee näkyä Aulanko Outdoorsilla ennen vuokrausajankohtaa.
 • Vuokrauksen arvon ollessa alle 100 eur, asiakas voi maksaa varatut tuotteet myös paikanpäällä, ellei toisin sovita.
 • Varauksen yhteydessä asiakas sitoutuu antamaan oikeat yhteystiedot.
 • Asiakas on velvollinen esittämään kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, passin tai ajokortin vuokrauksen yhteydessä.
 • Maksuvälineenä käyvät käteinen, korttimaksut, maksulinkki, Smartum. Edenred, ePassi, lahjakortit sekä MobilePay. Pois lukien pyörävuokraus, jossa käteinen ei käy maksuvälineenä.
 • Välineen vuokra-aika määräytyy sen ajan mukaan, jonka väline on pois vuokraamolta. Kuljetuspalveluiden yhteydessä vuokra-aika lähtökohtaisesti määräytyy siis päivähinnan mukaisesti.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutusajankohta on se ajankohta, jona Aulanko Outdoors on saanut tiedon varauksen peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Yksityisasiakkaiden yksittäisten välineiden varauksen voi perua veloituksetta viimeistään 24 h ennen varauksen alkamista. Lähempänä kuin 24h varauksesta tehdyistä peruutuksista ja no show -tapauksissa veloitus on 100% varatuista palveluista.
 • Maksamatta jätetty varaus siirretään perintään, mikäli asiakas ei suorita sitoumusta sovitun maksuajan kuluessa.
 • Ryhmien ja viiden (5) tai useamman välineen tai yli 200 eur varauksissa veloitukseton peruutus viimeistään 7 vrk ennen varausta, ellei toisin sovita. Lähempänä kuin 7 vrk varauksesta tehdyistä peruutuksista ja no show -tapauksissa veloitus on 100% varatuista palveluista.

Aulanko Outdoorsin oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) tai asiakkaan turvallisuuden ollessa vaarantuneena (esim. sääolosuhteet) voi Aulanko Outdoors perua varauksen. Perumisesta ilmoitetaan viivytyksettä varauksen tehneelle asiakkaalle. Etukäteen maksettu varaussumma palautetaan tällöin asiakkaalle täysimääräisenä.
 • Force majeure -esteen tai sääolosuhteiden luoman turvallisuusriskin takia perutusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Vuokravälineiden käyttö

 • Asiakas vastaa kaluston ja välineiden käyttöohjeistuksen kuuntelemisesta sekä ymmärtämisestä.
 • Kalustoa tulee käyttää vain sille tarkoitettussa tavanomaisessa käytössä. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa ja -oloissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
 • Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen.
 • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan ja samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokraajan on ilmoitettava viipymättä palautuksen mahdollisesta viivästymisestä. Aulanko Outdoorsilla on oikeus periä ylimenevältä ajalta hinnaston mukainen lisävuokra, ellei muuta ole sovittu.
 • Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta.
 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista välittömästi nämä huomattuaan.
 • Aulanko Outdoors ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen välineen tilalle uutta välinettä, joskin pyrkii näin kuitenkin mahdollisuuksien puitteissa aina toimimaan.
 • Kalustoa ja varusteita ei saa jättää valvomatta. Asiakas vastaa kaluston tarvittavasta lukitsemisesta.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot
  ja kustannukset täysimääräisenä. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon.
 • Vuokraaja on vastuussa myös muiden henkilöiden aiheuttamasta vahingosta vuokravälineille varauksen aikana.
 • Mahdollisissa varkaustilanteissa vuokraaja vastaa uutta vastaavan kaluston hankinta-arvosta täysimääräisesti. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, mikäli vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vakuutusyhtiöltä tai vahingon aiheuttajalta silloin, kun se on eri kuin vuokraaja.
 • Aulanko Outdoors ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten eläimistä, kelirikosta tai säästä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.
 • Aulanko Outdoors ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista, eikä vuokrauksen keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista vuokraajalle.

Huomautukset

 • Mahdolliset huomautukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan tai tilaustapahtuman päättymisestä kirjallisesti.

Muuta

 • Välinevuokraus -sivulla esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia (24%).
 • Pidätämme oikeuden hintojen ja toimitusehtojen muutoksiin.